Nova atrakcija-Hodanje na krpljama

Na relativno maloj udaljenosti od grada posjetiocu se pruža mogućnost prolaska kroz staništa razne divljači čiji tragovi su lako uočljivi u snijegu. Staza za hodanje na krpljama, koja polazi od Rudnice, najljepšeg i najposjećenijeg izletišta pljevljaka, se pruža kroz gustu šumu jele i smrče, sa blagim usponima i padovima  i na prostranim padinama Rudnice

Od ove godine zimska turistička ponuda Pljevalja je obogaćena novim vidom aktivnog odmora u prirodi.    Radi se o Projektu ,,Razvoj staza za hodanje na krpljama“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Nadamo se da će turisti i svi zainteresovani prepoznati kvalitet ovog projekta, koji će omogućiti novi i drugačiji osjećaj za odmor i rekreaciju u divljoj prirodi.

Ovaj vid rekreacije u ne tako dalekoj prošlosti bio je sastavni dio svakodnevnog života ljudi sa ovih prostora u zimskom periodu, dok danas predstavlja spoj rekreacije, avanture i prirode.

Na relativno maloj udaljenosti od grada posjetiocu se pruža mogućnost prolaska kroz staništa razne divljači čiji tragovi su lako uočljivi u snijegu. Staza za hodanje na krpljama, koja polazi od Rudnice, najljepšeg i najposjećenijeg izletišta pljevljaka, se pruža kroz gustu šumu jele i smrče, sa blagim usponima i padovima  i na prostranim padinama Rudnice.  Posjetiocu se pruža  i  mogućnost predaha i uživanja u šolji čaja ili mlijeka sa Čemerna u  prijatnom ambijentu  gostionice seoskog domaćinstva “Rovčanin“. Iznajmljivanje krplji i štapova, kao i kratka uputstva o njihovom korišćenju se vrši u prostorijama Turističke organizacije Pljevlja