Municipium "S"

Iskopine drevnog rimskog grada jedan su od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori

Municipijum „S“ je najznačajniji dosad pronađeni ostatak starog vijeka, to je arheološki lokalitet rimskog grada, poznatog u stručnoj lteraturi pod tim imenom, koji se nalazi 2 km jugozapadno od Pljevalja u selu Komini. Neki naučnici smatraju da je ovde bio lociran jedan od najvećih gradova rimske provincije Dalmacije, čije je ime sada nepoznato, ali se po početnokm slovu S, lokalitet naziva Municipijum S. Na nekoliko hektara, ispod tankog sloja zemlje, leže konture rimskog grada sa bedemima, monumentalnim građevinama, ulicama i nekropolama. Detaljnija arheološka iskopavanja izvršene su na samo dvije pronađene nekropole koje su iscrpno proučene, a obje mogu datirati između II i IV vijeka naše ere. U njima su pronađeni predmeti vezani za rimsku religiju, kulturu, ekonomiju. Najpoznatiji eksponat toga vremena je stakleni pehar Dijatreta, obavijena plavom staklenom mrežom i natpisom „Vivas Panelleni bona“ ispod oboda. Sav pokretni materijal sa ovog nalazišta smješten je u zavičajnom muzeju u Pljevljima.