Manastir Dubočica

Primjer srednjovjekovne arhitekture vizantijskog stila iz 16. vijeka

Manastir Dubočica sa crkvom Svetog Nikole, sagrađen je oko 1570.godine u selu Dubočici.Zbog izgradnje vještačkog jezera na rijeci Ćehotini crkva je smještena u selo Otiloviće 11 km jugoistočno od Pljevalja i kompletno restauirana. Posebnu pažmju u Manastiru privlače njegove freske, ikonostas, kao i podatak da je Sveti Vasilije Ostoški proveo šest godina u službi ovog manastira.