KUKANJ - Grad Herceg Stjepana

Grad Kukanj se nalazio desetak kilometara zapadno od Pljevalja, ali danas su postojale samo temelje, delimično prekrivene drvetom.

Desetak kilometara sjeverozapadno od Pljevalja na brdu Kukanj iznad kanjona rijeke Ćehotine nalaze se ruševine velike ljetne rezidencije znamenitog Herceg Stjepana Vukčića-Kosače, iz prve polovine XV vijeka. Grad Kukanj se više puta pominje u dokumentima koji se nalaze u dubrovačkom arhivu.

Sagradjen je na brdu iznad Ćehotine i Kukanj potpuno dominira okolinom. Čak i njegove ruševine djeluju moćno, Moguće je locirati kule, osmatračnice i bedeme koji su okruživali grad.

Grad je imao svoje podgrađe Podkukanj i bio je središte onovremene aristokratske kulture, mjesto u koje su dolaza ugledna lica sa raznih strana, među njima i ambasador Vizantijskog cara sa pratnjom 1423. godine.

Tvrđava je bila ljetna rezidencija Kosača, a posebno Sandalja Hranića koji se u pisanim izvorima pominje 1423.god. Tu je Sandalj više puta primao dubrovačke poslanike, naročito u toku Konavoskog rata.
I za Turke je ovaj grad bio od velikog značaja, pa su nakon osvajanja ovih krajeva formirali nahiju Kukanj u čiji sastav je bila i Breznica, odnosno Pljevlja sa okolinom.