Husein Pašina Džamija

jedan od najljepših i najskladnijih sakralnih spomenika islamske arhitekture na Balkanu

Husein Pašina Džamija se nalazi u samom centru grada. Zadužbina je Husein-Paše Boljanića, carskog vezira, namjesnika Bagdada, hercegovačkog sandžaka i Bosanskog elajeta, porijeklom iz sela Boljanića kod Pljevalja.

Podignuta je 1569. godine po planovima neimara Hajrudina, koji je gradio i čuveni most u Mostaru. Husein pašina Džamija predstavlja jedan od najljepših i najskladnijih sakralnih spomenika islamske arhitekture na Balkanu. Sa 42 metra visokim, vitkim minaretom, nekoliko kupola za čiju je gradnju dopreman mermer iz Aleksandrije, izvanredno usječenim spoljnim i unutrašnjim dekoracijama, pravo je arhitektonsko remek dijelo visokog sklada i originalnosti. Unutrašnji zidovi su islikani floralnim ornamentima i citatima iz Kurana.

U džamiji se čuvaju neki od najljepših islamskih rukopisa, kao i više vrijednih starih knjiga i misirski ćilim star preko 400 godina. Posebno je značajan Kuran iz XVI vijeka pisan arapskim pismom i ukrašen minijaturama sa pozlatom. Pored džamije se nalazi i lijepo izrađen šedrvan i Sahat kula visine 25 metara, što je čini jednom od najvećih na Balkanu.