Konferencija „Perspektive razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na opštinu Pljevlja“ održana u Pljevljima

Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja i Turistička organizacija Pljevlja, u saradnji sa IPC Tehnopolis, organizovali su jednodnevnu konferenciju pod nazivom „Perspektive razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na opštinu Pljevlja“.

Konferencija je organizovana sa ciljem prezentacije resursa Crne Gore, sa fokusom na Opštinu Pljevlja, prezentacije dostupnih mjera podrške kako sa nacionalnog tako i sa lokalnog nivoa i prezentaciji svih potrebnih koraka koje treba ispuniti prilikom registracije ponude ruralnog turizma u Opštini Pljevlja, a samim tim i u čitavoj Crnoj Gori. Na posebnom panelu predstavljeni su primjeri dobre prakse kao dobra motivacija potencijalnoj ponudi ruralnog razvoja, sa ciljem podsticanja debate kako bi se na taj način riješile barijere na koje su nailazili ili i dalje nailazi ponuda ruralnog turizma u Crnoj Gori.

Konferenciju su otvorili predstavnici organizacija i institucija čija je djelatnost direktno vezana za temu o kojoj se govorilo na konferenciji, a to su predstavnici: Turističke organizacije Pljevlja, Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, kao i predstavnici Opštine Pljevlja koji se bave unapređenjem ruralnog turizma i poljoprivrede.

Budimir Bajčetić, sekretar sekretarijata za privredu Opštine Pljevlja, pozdravio je prisutne i izrazio izuzetnu čast što se konferencija održava u Pljevljima, čija teritorija ima veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma. On je istakao da je ruralni turizam svaka turistička aktivnost u ruralnom području, a seoski turizam je samo jedna vrsta ruralnog turizma. Ruralni turizam spaja poljoprivredu i turizam i nije slučajno što smatra da Pljevlja imaju ogroman i izuzetan prostor, koji obuhvata i prirodne ljepote i obradivo zemljište, pa su stoga ogromne šanse za razvoj i postizanje rezultata i ostvarivanje prihoda, kako u opštini Pljevlja, tako i u čitavom sjevernom dijelu Crne Gore.

Leave a Reply