KONFERENCIJA „PERSPEKTIVA RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U CRNOJ GORI SA POSEBNIM OSVRTOM NA OPŠTINU PLJEVLJA“

Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja i Turistička organizacija Pljevlja u saradnji sa IPC Tehnopolis organizuje jednodnevnu konferenciju čija je tema: „Perspektive razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na opštinu Pljevlja (diversifikacija ruralne ekonomije kao pokretač razvoja ruralnog turizma)“.

Konferencija će se održati u Pljevljima 31.oktobra i za cilj će imati prezentaciju resursa Crne Gore sa fokusom na Opštinu Pljevlja, prezentaciju dostupnih mjera podrške kako sa nacionalnog tako i sa lokalnog nivoa. Dodatno, dio konferencije će biti posvećen prezentaciji svih potrebnih koraka koje treba ispuniti prilikom registracije ponude ruralnog turizma u Opštini Pljevlja a samim tim i u čitavoj Crnoj Gori. Na posebnom panelu će biti predstavljeni primjeri dobre prakse kao dobra motivacija potencijalnoj ponudi ruralnog razvoja. Takođe, na ovom panelu pokrenućemo i dijalog koji ima za cilj da podstakne debatu u cilju rešavanja barijera na koje su nailazili ili i dalje nailazi naša ponuda ruralnog turizma.

Konferencija se sastoji iz dva panela i to:

I panelDostupni resursi i mjere podrške kao preduslovi za početak razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori

Cilj panela je da pruži pregled politika razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na mapirane resurse i mjere podrške.

Panel će obuhvatiti teme kao što su mapiranje ruralnih područja u Crnoj Gori, dostupne mjere podrške Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma i lokalnih samouprava iNacionalne turističke organizacije Crne Gore, te identifikovati glavne faktore razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori kao i razvoj novih destinacija u Crnoj Gori.

II panelPrimjeri dobre prakse nosilaca razvoja ruralnog turizma u CrnojGori

Cilj panela je da se predstave primjeri dobre prakse iz Crne Gore kako bi podstakli registraciju i razvoj potencijalne ponude iz Crne Gore i opštine Pljevlja. Takođe, diskusijom na panelu želimo da podstaknemo debatu u cilju rešavanja barijera. Učesnici panela su nosioci razvoja turističke ponude ruralnog turizma Crne Gore.

Leave a Reply