JAVNI POZIV

Na osnovu člana 20 i 24 Statuta Turističke organizacije Pljevlja (br.02-031-989 od 08.10.2007.godine) i čl.15 Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Pljevlja ( Sl.I. RCG-opštinski propis br.i 30/05) Izvršni odbor Turističke organizacije  Pljevlja upućuje

 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje članova Skupštine Turističke organizacije Pljevlja

 

I

          Pravo predlaganja člana Skupštine Turističke organizacije Pljevlja imaju nosioci djelatnosti svrstai u sljedeće grupe :

Prva grupa 4 (četiri  člana) i to : Ugostiteljske usluge smještaja 2 (dva) člana ; Ugostiteljske usluge ishrane i pića 1(jedan) član i Uslue prevoza putnika u drumskom saobraćaju 1 (jedan) član.

Druga grupa 3 (tri) člana i to : Djelatnost uređivanja parkova, zelenih površina i sportskih terena 1 (jedan) član i Bankarske organizacije 2 (dva) člana.

Treća grupa 3 (tri) člana i to : Zabavne igre i igre na sreću 1 (jedan) član ; Prevoz putnika taksi vozilom; popravka i održavanje motornih vozila 1 (jedan) član i Promet nafte i naftnih derivata 1 (jedan) član .

Četvrta grupa 1( jedan) član i to : Trgovina na veliko i malo 1 (jedan) član.

Nevladine organizacije određuju 1 (jednog) člana.

Opština u svojstvu osnivača određuje 6 (šest) predstavnika za članove.

 

II

Ukoliko bude predloženo više od Statutom određenog broja kandidata iz pojedinih grupa , odnosno podrgupa , za člana Skupštine biće izabran predstavnik onog subjekta koji plaća veći članski doprinos.

 

III

Rok za dostavljanje predloga je za članove Skupštine Turističke organizacije Pljevlja ističe osmog dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva. Predlozi se dostavljaju poštom ,  u zatvorenoj kopverti , na adresu Turistička organizacija Pljevlja – za izvršni odbor, ul.Kralja Petra I br.43,84210 Pljevlja ili lično predajom u Turističkoj organizaciji Pljevlja.

Na koverti je potrebno napisati „Izbori za članove Skupštine Turističke organizacije Pljevlja“ .

 

Izvršni odbor

Predsjednica

                                  Biljana Vukanić s.r.

Leave a Reply